top of page
Home
Tekengebied 1.png

Jaarbericht 2020

Tekengebied 1.png

In het jaar 2020 werden de werkzaamheden van Certe natuurlijk beheerst door de COVID-19-pandemie die ons allemaal heeft geraakt. Daarbij stonden wij met onze laboratoriumwerkzaamheden en bloedafname in Noord-Nederland ook in de frontlinie in de strijd tegen het virus. Door corona was iedereen opeens bekend met de impact van infectieziekten: aan talkshowtafels schoven regelmatig virologen en artsen-microbioloog aan en het woord ‘testen’ viel ontelbare keren.

 

Toen de pandemie in maart 2020 in Nederland uitbrak, lag een deel van onze activiteiten wekenlang stil, doordat huisartsen en ziekenhuizen niet-noodzakelijke zorg afschaalden. Andere collega’s binnen Certe hadden juist te maken met een hoge werkdruk door een sterk toenemende vraag naar coronatesten en het veilig uitvoeren van de bloedafname. Het vergde veel flexibiliteit van de hele organisatie om steeds weer een nieuw evenwicht te vinden op de golven van de pandemie. 

 

De kracht van de samenwerking van Certe met onder meer het UMCG, regionale ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten, GGD, GGZ, verpleeg- en verzorghuizen en zorgverzekeraars was cruciaal om de regionale zorg in de pandemie te waarborgen. Binnen het Strategische Kernteam COVID-19 van het zogenoemde Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) werkte de noordelijke zorgsector, inclusief Certe, intensief samen aan het waarborgen van de (acute) zorgcontinuïteit, het voorbereiden van maatregelen bij eventuele grootschalige uitbraken en het inperken van het aantal besmettingen in Noord-Nederland.

 

Samen hebben we gestreden tegen het virus. En hoewel we in 2021 nog steeds te maken hebben met de pandemie, zijn we trots op de inspanningen die we in 2020 hebben geleverd om het virus te bestrijden. Dat konden we doen, mede dankzij de sterke regionale samenwerking. Maar wat wij hier nog een keer willen benadrukken is hoe groot de bijdrage was van onze medewerkers, die met hun inzet en flexibiliteit onmisbaar waren in deze strijd. Ook in 2021 zullen wij ons weer ten volle inzetten om – naast onze reguliere werkzaamheden – het virus te diagnosticeren.

Inleiding

Wat we doen

Certe is een organisatie voor (integrale) medische diagnostiek en advies voor de eerste en tweede lijn in de zorg. Daarnaast werken we intensief samen met het UMCG. We hebben hoogstaande kennis en hightech laboratoriumapparatuur op het gebied van klinische chemie en medische microbiologie. Met onze diagnostiek en advies ondersteunen we zorgverleners bij het tot stand komen van hun diagnose en dragen daarmee bij aan de juiste zorg aan hun patiënten.

Maar we bieden meer: van bloedafname, antistollingszorg, functiediagnostiek tot en met ketenzorgprogramma's voor diabetes, vasculair risicomanagement en astma/COPD. We ontwikkelen bovendien gezondheidsprogramma’s in samenwerking met de regionale zorgverleners en zorgverzekeraars. Dankzij ons netwerk van ruim zeventig spreekuurlocaties, laboratoria en eigen specialisten in noordelijke ziekenhuizen en een logistieke dienst, zijn we altijd dichtbij. 

Tekengebied 1.png
Tekengebied 1.png
Wat we doen
Tekengebied 1.png

Continuïteit van zorg voor het Noorden

De keuzes die we in 2020 moesten maken voor de inzet van onze mensen en middelen door corona, waren vooral gericht op de continuïteit van zorg voor alle noorderlingen. Naast de reguliere medische diagnostiek, kozen we er met overtuiging voor om ons te richten op het in stand houden van het zorgsysteem in Noord-Nederland tijdens de pandemie. Onze oriëntatie was primair gericht op testen van patiënten van huisartsen, ziekenhuizen en zorginstellingen op COVID-19 en niet op het ‘massa-testen’ van inwoners in Noord-Nederland. Zo introduceerden we in ziekenhuizen de coronasneltest en hielpen we bijvoorbeeld verpleeghuizen met het testen van inwoners en van medewerkers om hun continuïteit van zorg te borgen. Ook ontwikkelden we samen met GGD en UMCG een regionaal epidemiologisch overzicht van de COVID-19-situatie in Noord-Nederland.

 

Het aantal spreekuurlocaties in de regio hebben we teruggebracht, omdat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop moest staan. Uitgangspunt bleef daarbij dat er voor de inwoners van Noord-Nederland altijd een locatie in de buurt moest blijven. En waar patiënten decennialang vrij in konden lopen voor bloedafname, werkten we vanaf juni voor bloedafname op locaties uitsluitend nog op afspraak, want alleen zo konden we wachtrijen en volle wachtkamers voorkomen. 

Verankerd in het Noorden

  • Certe is ontstaan uit meerdere fusies van laboratoriumorganisaties, waarvan de voorgangers geworteld waren in het Noorden.

  • Opgericht door en voor huisartsen en ziekenhuizen.

  • Onze historie gaat terug tot 1877.

 

Juridische fusie

Na een eerdere bestuurlijke fusie, zijn met ingang van 1 januari 2021 de stichtingen Izore en HAL Friesland juridisch gefuseerd met stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies. 

Wij zijn en blijven een stichting zonder winstoogmerk.

Noorden

Onze toegevoegde waarde 

Gezondheidswinst

Zorgverleners willen kunnen rekenen op zorg in de buurt en snelle, betrouwbare diagnostiek. Een groot deel van hun medische besluitvorming is immers mede daarop gebaseerd. Certe ondersteunt dat zorgproces met medische diagnostiek en advies. Wij leveren meer dan alleen een uitslag. Wij geven antwoord.

 

Om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te bieden, is samenwerken met zorgverleners essentieel. Samen met zorgorganisaties zetten we daarom verder in op het veilig delen van diagnostische gegevens tussen behandelend artsen in de eerste en tweede lijn. Zo voorkomen we dubbeldiagnostiek van dezelfde patiënt, versnellen we het zorgproces en dragen we bij aan integrale patiëntenzorg en zinnige en zuinige zorg. 

 

Met onze data kunnen we bovendien bijdragen aan preventie en werken aan de gezondheidszorg van morgen. We bewegen daarbij van volume naar waarde. Niet zoveel mogelijk uitslagen leveren, maar die diagnostiek uitvoeren die daadwerkelijk antwoord geeft op de ziekte- en gezondheidsvragen. Diagnostiek die bijdraagt aan voorkomen, naast het genezen van ziekte. We streven naar hoogwaardige kwaliteit van diagnostiek tegen lagere kosten voor de zorg, met als opbrengst meer gezonde levensjaren. We willen het cement tussen de stenen van de gezondheidszorg zijn en blijven in Noord-Nederland.

Tekengebied 1.png
waarde

Onze koers

Voor onze zorgaanvragers en patiënten blijven we toegankelijk, dichtbij en laagdrempelig. Tegelijk hebben we inmiddels een dusdanige omvang om de voor de gezondheidszorg noodzakelijke innovaties te kunnen doen, investeren we in veilige ICT en streven we ernaar om een organisatie te zijn van betekenis. We denken groot, maar acteren dichtbij.  

 

Hoewel corona heeft gedomineerd in 2020, hebben we ook onze uitgestippelde koers aan kunnen houden door te verder te bouwen aan:

Onze koers
CER2124_CON_Icoon_RGB_1Certe kopie.png

1Certe

We hebben in 2020 de overgang naar één sterke en herkenbare organisatie voortgezet. Dat blijkt uit de manier waarop we onze werkwijze, processen, systemen en cultuur steeds beter op elkaar afstemmen. De focus ligt nu op de implementatie van het programma ‘van 4 naar 1 laboratoriuminformatiesysteem’ en één Ketenzorg Informatie Systeem waarmee we onze processen sterk kunnen vereenvoudigen. Zo kunnen we onze patiënten en klanten nog beter en sneller van dienst zijn en werken we aan doelmatigheid met behoud van kwaliteit.

CER2124_CON_Icoon_RGB_Waarde kopie.png

Certe van Waarde

Onze toegevoegde waarde bestaat uit het leveren van zinvolle diagnostiek en advies in Noord-Nederland. Werken aan gezondheidswinst en meer gezonde levensjaren. Dat doen we steeds meer vanuit het perspectief ‘gezondheid’ met een steeds groter wordende rol voor preventie. Vanuit onze kernwaarden betrokken, betrouwbaar, samenwerken en vooruitstrevend, willen we samen met onze zorgpartners doorgaan met het ontplooien van nieuwe initiatieven en activiteiten op dit gebied.  

CER2124_CON_Icoon_RGB_Digitalisering kop

Certe Digitaal

Wij spelen zo snel en adequaat mogelijk in op digitale ontwikkelingen. Afgelopen jaar hebben we laten zien dat we heel snel kunnen schakelen, waardoor veel medewerkers op afstand thuis kunnen werken. Ook hebben we voor de bloedafname in korte tijd een online afsprakensysteem geïntroduceerd, zodat we de veiligheid van zowel medewerkers als patiënten kunnen waarborgen. De rol die wij kunnen spelen door betekenis te geven aan onze hoeveelheid diagnostische data, krijgt binnen Certe een steeds prominentere plaats.

CER2124_CON_Icoon_RGB_Vitaal kopie.png

Certe Vitaal

Wij hebben professionele, betrokken, bevlogen medewerkers die bereid zijn om mee te denken op allerlei gebieden. Onze medewerkers hebben dat ook afgelopen jaar tijdens de pandemie laten zien. Wij blijven vertrouwen op de expertise van onze medewerkers en doen er alles aan om hun de ruimte te geven zich te ontwikkelen en hun potentieel te benutten. Onze mensen zijn wendbaar en fit en staan via Certe in dienst van onze aanvragers. 

cijfers

Cijfers

Tekengebied 1.png
Tekengebied 6.png
Tekengebied 5.png
Tekengebied 7.png
Tekengebied 8.png
bottom of page